मराठी संदेश: स्टेटस
मी माझा.. माझं स्टेटस... मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग / शुभेच्छापत्रे

संयम स्टेटस

चूक नसतांनाही केवळ वाद टाळावा म्हणून घेतलेली माघार हे संयमाचे फार मोठे प्रतीक आहे!

सुख स्टेटस

आयुष्यातील आनंदी क्षणांसाठी, पैशाने कमविलेल्या वस्तुंपेक्षा स्वभावाने कमविलेली माणसं जास्त सुख देतात!

विचार स्टेटस

तुमच्याकडे एक रुपया आहे आणि माझ्याकडे ही एक रूपया आहे. आपण अदला-बदल केली तर आपल्या प्रत्येकाकडे एक एक रुपयाच राहील. पण तुमच्याकडे एखादा चांगला विचार आहे आणि माझ्याकडेही एखादा चांगला ... ...अजून पुढं आहे →

×
मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०