हसा ओ
हसण्यासाठी जन्म आपुला! हसा, हसवत रहा! हसरे किस्से सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

... मदत
मदत..! केली तर लोक विसरतात आणि नाही केली तर लक्षात ठेवतात!
- हसा ओ!

© मराठी ग्रीटिंग हक्क राखीव व अस्वीकरण धोरण पहा.