मराठी संदेश: विचारधनbr/>विचारधन, अवतरणे, अनुभव आणि अनुभूती यांचे मराठी संदेश आणि मराठी ग्रिटिंग/ शुभेच्छापत्

... सुंदर विचार
ज्या व्यक्तीचे विचार सुंदर असतात, त्यांना कुठेही कधीही पराभूत केले जात नाही, यश हे निश्चित आहे.

© मराठी ग्रीटिंग हक्क राखीव व अस्वीकरण धोरण पहा.