ग्रीटिंग बनवायचंय? तुमचा संदेश लिहा किंवा कॉपी - पेस्ट करा आणि हवा तो विषय निवडा, झालं ग्रीटिंग तयार!

शब्दाने शब्द वाढतो व शाब्दिक वाद निर्माण होतात. म्हणून शब्द जपून वापरा...!

मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव