प्रेम म्हंजे ...

थोडं थांबा... फोटो धुऊन येतायंत!