मराठी संदेश: आयुष्य हे!
आयुष्य हे! अनुभव, अनुभूती आणि सुविचार सांगणारे मराठी संदेश आणि मराठी / शुभेच्छापत्रे

हिम्मत हारायची नाय.. आयुष्य हे!

अचानक पगार बंद पडणं,
नोकरी जाणं,
व्यवसाय अडचणीत येणं,
उत्पन्न एकदम कमी होणं,
हे कोणाच्याही आणि केंव्हाही वाट्याला येऊ शकतं.
त्रास होणं, झोप उडणे, काळजी वाटणं स्वाभाविक आहे.
...अजून पुढं आहे →

आनंद आयुष्य हे!

आनंदी आणि समाधानी होण्यासाठी श्रीमंत होण्याची प्रतीक्षा करू नका. आनंद विनामूल्य आहे!

यश की समाधान आयुष्य हे!

यशस्वी आयुष्यापेक्षा समाधानी आयुष्य केंव्हाही चांगलं. कारण यशाची व्याख्या लोकं ठरवितात आणि समाधानाची व्याख्या आपण स्वतः सिद्ध करतो!

×
मराठी ग्रीटिंग © हक्क राखीव: २०१० - २०२०